Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog yazgımızda fut baş parmağında sık görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çaldatmaışmaları ile inceleyeceğiz. Göl ayağı anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun diğer bölgelerine nazaran daha karmaşıktır. Mirparmak ise ayak tabanığın hem yeterince dinamik olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin hin hin %90’ına denli olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Mirparmakta yaşanmış olan her türlü dert, günce hayat kalitesinde vahim bozukluğa sistem harisabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gittikçe kalan bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bedii görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir fut başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanımlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lafız medlulı itibariyle fut başlangıçparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de yürekermektedir. Mirparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor kuvvet sağlayan bir kategori intrensek sandık sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli sıklet haiz yapısıdır ve yürüme esnasında optimal desteği esenlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine sınırlanmışdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Göl ayağı, evrimsel tebeddülat esnasında hakikat fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda de adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aykırı emeklevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki taban nedenin ayakkabı aldatmaışkanlığı olduğunu destekleyen bir mabeyinştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda enseış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu oranın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve fut ön kısmınün abduksiyonuna ne olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun diğer intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar üzere nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit üzere romatizmal emraz, antrparantez başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili üzere daha seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı mabeyinştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha sık görünmesine özen çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik intikalten çok kadınların erkeklere nazaran daha bir araba sivri uçlu ensiz, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı